13. ročník byl zrušen!

Vzhledem k pandemii onemocnění Covid-19 jsme se rozhodli letošní ročník akce Hrajme si i hlavou zrušit.

I kdyby došlo k dalšímu rozvolnění opatření a žáci se v červnu vrátili do škol, pravděpodobně by jejich učitelé měli jiné starosti, než je vodit na popularizační akce.

Budeme se na Vás těšit příští rok! Sledujte náš facebook, kde budeme zveřejňovat další informace a obrázky z příprav příštího ročníku :o)Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

michaela.krizova@uhk.cz


Aktivity jsou prováděny v rámci projektu: „Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení
motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech“, reg. č. CZ.1.07/1.1.05/02.0043.