Pro školy

Ve dnech 21. – 22. 6. 2018 se v kampusu UHK uskuteční již 11. ročník akce Hrajme si i hlavou! Letošním tématem bude "MEGAMINI"!

Připraveno bude velké množství stánků s pokusy, které si bude moci každý účastník sám vyzkoušet. Vstup je samozřejmě ZDARMA!!! Těšíme se na Vás!PRO UČITELE

ZÁSADY BEZPEČNOSTI:
  1. DBEJTE POKYNŮ ORGANIZÁTORŮ!
  2. POZORNĚ ČTĚTE NÁVODY K POKUSŮM!
  3. BÁDEJTE A VŠE ZKOUŠEJTE… ALE BEZPEČNĚ!!!
  4. NEBĚHEJTE, NESTRKEJTE SE!
  5. ZA ÚRAZY Z NEDBALOSTI UHK NEZODPOVÍDÁ!
VSTUP NA ATRAKCE A ZKOUŠENÍ POKUSŮ BEZ VĚDOMÍ ORGANIZÁTORŮ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!
Děkujeme a těšíme se na vás!

Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

michaela.krizova@uhk.cz


Aktivity jsou prováděny v rámci projektu: „Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení
motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech“, reg. č. CZ.1.07/1.1.05/02.0043.