10. ročník akce Hrajme si i hlavou

Ve dnech 22. – 23. 6. 2017 se uskutečnl jubilejní 10. ročník akce "Hrajme si i hlavou!". A byla to bomba! Naším tématem bylo "PO STOPÁCH", a takže jsme se vydali po stopách vědců i zvířat a s kriminálkou UHK odhalili pachatele zločinů. Čekala nás spousta zábavy a poznání! Stánky s pokusy opět hořely, dýmily i klokotaly a každý účastník si mohl sám vše vyzkoušet na vlastní kůži.

Akce se poprvé uskutečnila na novém místě – v kampusu UHK na Hradecké ulici.

Organizátoři


Univerzita Hradec Králové

Dále se na akci představí


SPC pro děti s vadami zraku při SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova
Hradec Králové

Dům dětí a mládeže
Hradce Králové

Kontakt:

michaela.krizova@uhk.cz


Aktivity jsou prováděny v rámci projektu: „Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení
motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech“, reg. č. CZ.1.07/1.1.05/02.0043.